Băng tải tẩm bột

Liên hệ

Thông số kỹ thuật

Băng tải IQF
IQF có nhiều công dụng: đông tôm nguyên con, tôm lặt đầu, tôm duỗi, tôm tẩm bột.