Văn hóa doanh nghiệp - Phương châm hoạt động

Anh Phát luôn xác định và hướng đến một Doanh nghiệp hoạt động dựa trên sự sáng tạo, tư duy, hỗ trợ lẫn nhau trong công việc. Mỗi cán bộ, công nhân viên của Anh Phát đều tự ý thức nhiệm vụ của mình để hoàn thành tốt, nỗ lực cống hiến để mang đến tay khách hàng nhữn sản phẩm tốt nhất, chất lượng dịch vụ xứng đáng nhất.
 
Anh Phát luôn đặt giá trị mang lại cho khách hàng là tiêu chí hàng đầu trong mọi quyết định của công ty.
 
Không ngừng phát triển công nghệ, mọi phát triển gắn liền với yêu cầu của khách hàng. Nắm bắt từng nhịp thở của thị trường ngành thủy sản, luôn kề vai sát cánh cùng các doanh nghiệp thủy sản Việt Nam.