Máy tái đông

Liên hệ

Thông số kỹ thuật

 ModelIQF-(500-3000)-NN/TN
 Công suất(500 - 3000) kg/h 
 Công dụngDùng tái cấp đông tôm rời, tôm đóng hộp, tôm khay, block...